Loši uslovi rada (organizacioni problemi)

Ono što može doprineti prevenciji ove situacije jeste da se svi logistički dogovori obavljaju pismeno i detaljno, jer to kreira veći pritisak da se on ispoštuje. Ipak, ovakve situacije se dešavaju. Loši uslovi rada izazivaju frustraciju i kod grupe i kod tima. Sigurno da svima smeta kada je prehladno, pretoplo ili prebučno u radnoj prostoriji, ali to ne mora nužno negativno da utiče na tok treninga. Odvajanje malo vremena da se zajednički kuka i šali o okolnostima na koje ne možemo da utičemo može, kao i svaki zajednički doživljaj, da bude podsticajno u smislu stvaranja grupne kohezije. Suština je zapravo to kako se nosimo sa tim spoljnim uticajem i da li se od njega branimo zajedno ili ne.