Uputstva

Za veliki deo vežbi su precizna uputstva toliko bitna da promena jedne reči može da je usmeri u sasvim drugom toku od očekivanog, tako može nastati nova verzija vežbe ili je možete skroz upropastiti. Zato je jako važno da ceo tim prati davanje uputstava i da po potrebi reaguje ukoliko do propusta dođe. Dobar način prevencije jeste priprema i provera sa drugim članom/icom tima. Zapisivanje najvažnijih tačaka ili rečenica iz uputstva je uobičajen način da se osiguramo da ne napravimo propust. Skoro uvek je bolje pripremljene upute pročitati, a plan izvođenja vežbe imati ispred sebe. Ukoliko primetite da vam je koncentracija slaba i da se ne osećate sigurno da vodite vežbu bolje je proslediti je nekome iz time nego sebe gurati u situaciju sa kojom se ne osećate sigurno.