Moje ime

 

Jedna po jedna osoba u krugu ima zadatak da kaže svoje ime i ispriča jednu priču u vezi sa njim: šta znači, kako ga je dobila, ko mu/joj ga je dao…


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Uvod i upoznavanje

Primer radionice:

Uvod i upoznavanje