Ispitivanje očekivanja: Putna torba

 

Učesnici na papiru nacrtaju putnu torbu. Podele je na dva približno jednaka dela. U jednom delu pišu svoje odgovore na pitanje Šta sam doneo/la na ovaj trening?, a u drugom Šta želim da ponesem sa sobom?. Sledi prezentacija u plenumu (sa svog mesta).

 

Potreban materijal: Papiri i olovke


Napomena: Povezane radionice:

Uvod i upoznavanje

Primer radionice:

Uvod i upoznavanje