Mesto odakle dolazim

 

Svi imaju nekoliko minuta za razmišljanje o mestu iz kojeg dolaze (kako god ga razumeli – grad/zemlja/ region) i stvari koje vole u vezi sa tim mestom. Potom, svako ukrug navede mesto odakle dolazi i tri stvari koje voli u vezi sa tim mestom.


Napomena: Povezane radionice:

Uvod i upoznavanje

Primer radionice:

nema rezultata