Predstavljanje u plenumu pomoću započetih rečenica

 

Svi sede u krugu. Na vidnom mestu se nalaze ispisane započete rečenice. Jedna po jedna osoba predstavi se u plenumu, dovršavajući započete rečenice:

Ja se zovem…

Kao dete htela/o sam da budem…, a zapravo sam…

Nadimak mi je…, a ja sam…

Ne volim kad…

Mesto koje bih ponovo volela/o da vidim…

 

Potreban materijal:

Veliki papir sa ispisanim započetim rečenicama


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Uvod i upoznavanje

Primer radionice:

nema rezultata