Marširanje*

 

Potrebno: Muzika

 

Opis vežbe

Unapred odabrati neku muzičku numeru koja može da se dopadne svim učesnicima i obezbediti tehniku za puštanje muzike.

Pozvati dobrovoljku/dobrovoljca, nekoga ko može da se suprotstavi celoj grupi i zamoliti je da izađe iz prostorije. Ostali dobiju uputstvo da pripreme ples sa razrađenim koracima koji bi se ritmično ponavljali i išli uz prethodno odabranu muzičku numeru. Grupi se napomene da odrede i uvežbaju korake, tako da se dobro osećaju zajedno, da im je u grupi prijatno i da imaju osećaj podrške i poverenja, tako da ne žele ništa da menjaju. Njihov zadatak je da plešu u dogovorenom ritmu i kaže im se da će vežba biti završena ako grupa prestane da pleše na duže od 30 sekundi.

Dobrovoljki/cu dati uputstvo da proba da promeni formaciju grupe i da nađe način da na njih utiče, ali da pritom ne sme da se koristi fizičkom silom ili da grupi prepreči put. Za svoj zadatak ona ima 10 minuta.

Onda pozvati dobrovoljku/ca da uđe u prostoriju i ponovo pustiti muziku. U narednih 10 minuta, dok grupa pleše, dobrovoljka/ac pokušava da ih ometa. Nakon 10 minuta vežba se završava.

Tajno uputstvo: Pre same radionice odrediti jednu osobu kojoj će se unapred dati tajni zadatak. Zadatak je da bude deo grupe, ali da proba da utiče na grupu da promeni ono što radi i da promeni svoju strukturu, da to ne radi previše očigledno i da sa zadatkom počne tek kada se dobrovoljka vrati u prostoriju i vežba počne. Preciznije, zadatak joj je da ostane deo grupe, da ne želi da se izopšti, već da postigne promenu.

 

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

  • Kako vam je bilo u vašim ulogama? (Pitanje za grupu i dobrovoljku/ca.)
  • Šta se promenilo kada je ometanje počelo?
  • (Zamoliti osobu sa tajnom ulogom da otkrije šta joj je bio zadatak.)
  • Koje strategije vršenja uticaja su bile uspešne, a koje nisu?

 


Tip vežbe:


Vreme: 

45-90min

Napomena: 

* Izvor: Bittl-Drempetic. Gewaltfrei Handeln, str. 393. Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Moć
Nenasilje

Primer radionice:

nema rezultata