Statue od stolica na temu moć

Potreban materijal: 6-7 stolica   Opis vežbe Uputstvo: Zadatak je da od 6-7 stolica napravite statuu koja simboliše moć. Nakon što prva osoba postavi statuu, posmatrači imaju priliku da kažu...

Statue od stolica na temu „Moć nenasilja“

Potreban materijal: 6-7 stolica   Opis vežbe Uputstvo: Zadatak je da od 6-7 stolica napravite statuu koja simboliše moć nenasilja. Nakon što prva osoba postavi statuu, posmatrači imaju priliku da...

Situacija kada sam imao moć

Potreban materijal: Veliki papir, markeri   Opis vežbe Podela na male grupe, teme za razgovor: -     Jedna situacija u kojoj ste imali moć i emocije koje ste tada imali. -    ...

Promeni se!

Opis vežbe Ukoliko je grupa veća, podeliti grupu na dve. Grupa  stoji  u  krugu.  Jedna  osoba  ima  ulogu „pokretača“. Pokretač istupa u sredinu kruga i ima zadatak da stane ispred...

Pet minuta moć nad tobom*

Potreban materijal: Papiri i olovke Opis vežbe Podela    grupe     na    parove.    Uputstvo    glasi: „Dogovorite se ko će u narednih pet minuta imati moć nad svojim parom. Ako se par s...

Otvaranje šake*

Opis vežbe Podela na parove. Osoba A u paru drži stisnutu šaku, a osoba B ima zadatak da joj otvori šaku. Potom promena uloga.   Evaluacija Predložena pitanja za evaluaciju...

Moćna stolica

Potreban materijal: Stolica   Opis vežbe Jedna stolica okrenuta je naspram cele grupe. Jedna po jedna osoba seda na nju i izgovori nekoliko rečenica započinjući ih sa: „Ja imam moć...

Marširanje*

Potrebno: Muzika   Opis vežbe Unapred odabrati neku muzičku numeru koja može da se dopadne svim učesnicima i obezbediti tehniku za puštanje muzike. Pozvati dobrovoljku/dobrovoljca, nekoga ko može da se...

Idi mi, dođi mi

Opis vežbe Podela u dve grupe, A i B. Obe grupe stoje u vrsti nasuprot jedna drugoj, na udaljenosti od nekoliko metara, tako da svaka osoba iz jedne grupe ima...

Društvene grupe, moć i privilegije

Potreban materijal: Veliki papiri, flomasteri   Opis vežbe Korak 1. U plenumu sastaviti zidne novine na temu: „Koje društvene grupe imaju veću moć u našim društvima?“ Korak 2. Na velikim...

Barometar na temu „Moć“

Potreban materijal: Veliki papir, markeri   Opis vežbe Metoda barometar  Predložene izjave za barometar: Moć je negativna kategorija. Svi žele moć. Ja imam moć. Moć se uvek zloupotrebi.  

Avion

Potreban materijal: Unapred pripremljeni „pojasevi za spasavanje“ od papira, veliki papir, marker   Opis vežbe Unapred pripremiti pojaseve za spasavanje isečene od velikih papira (vidi fotografiju). Na njima ispisati različite...