Situacija kada sam imao moć

 

Potreban materijal: Veliki papir, markeri

 

Opis vežbe

Podela na male grupe, teme za razgovor:

–     Jedna situacija u kojoj ste imali moć i emocije koje ste tada imali.

–     Jedna situacija u kojoj niste imali moć i emocije koje ste tada imali.

Po jedna osoba iz svake grupe beleži pomenute emocije.  Sledi  povratak  u  plenum,  gde  se  na  posebnim  zidnim  novinama  zabeleže  emocije  u situacijama kada smo imali moć i kada nismo.

 

 


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Moć

Primer radionice:

Moć