Moć

Neki od ciljeva radionice na temu „Moć“ su mapiranje izvora moći u društvu i podstrek učesnicima da prepoznaju svoju moć. Moć se neretko razumeva kao isključivo negativna kategorija, tako da jedan od ciljeva treba biti razumevanje moći koja se upotrebljava u konstruktivne svrhe.

Primer radionice

Igrica

 

Statue od stolica na temu moć

Tip vežbe: Samostalan rad, razgovor u plenumu

Trajanje: 30 min.

Potreban materijal: 6-7 stolica

 

Opis vežbe

Uputstvo: Zadatak je da od 6-7 stolica napravite statuu koja simboliše moć. Nakon što prva osoba postavi statuu, posmatrači imaju priliku da kažu šta vide/primećuju, a onda autorka/autor pojasni svoju statuu. Trebalo bi da bar 5-6 osoba postavi statuu.

 

Brainstorming: Moć

Trajanje: 5–10 min.

 

Avion

Tip vežbe: Igra uloga

Trajanje: 90 min.

Potreban materijal: Unapred pripremljeni „pojasevi za spasavanje“ od papira, veliki papir, marker

 

Opis vežbe

Unapred pripremiti pojaseve za spasavanje isečene od velikih papira (vidi fotografiju). Na njima ispisati različite društvene grupe:

 • mladi
 • vojska
 • multinacionalne kompanije (npr. McDonalds, Coca-Cola itd.)
 • mirovnjaci
 • stari ljudi
 • ljudi sa invaliditetom
 • crnci
 • mediji
 • vlada
 • žene

Svaka društvena grupa se pojavljuje na dva pojasa. Alternativa za pojaseve je da se društvene grupe ispišu krupnim slovima na A4 papiru (koje će učesnici moći da pričvrste na grudi krep-trakom, selotejpom ili nekakvom štipaljkom).

Korak 1: Izbor grupe. Učesnici imaju zadatak da izaberu jednu od društvenih grupa i uzmu odgovarajući pojas.

Korak 2: Objašnjenje zadatka. Polako i razgovetno pojasniti zadatak:

„Učesnici koji predstavljaju istu grupu čine par. Svaki par predstavlja jedan glas. Parovi se ne mogu razdvajati.

Svi zajedno letite avionom na konferenciju. Tema konferencije je konflikt i nasilje u svetu i mogućnosti delovanja. Vi ćete na toj konferenciji predstavljati grupu koju ste prethodno izabrali.

Iznenada, pilot vas upozorava da usled tehničkih poteškoća svi moraju da napuste avion za manje od sat vremena. Međutim, nema dovoljno padobrana za sve putnike – 3 para će ostati bez njih. Pilotkinja ima svoj lični padobran i nije spremna da ga ustupi bilo kome.

Svaki par ima zadatak da napiše razloge zašto bi oni trebalo da dobiju padobran i time obezbede nastavak svog puta na konferenciju i rada na ophođenju s konfliktom i nasiljem u svetu. Odredite i ko će od vas dvoje biti glasnogovornik. Imate 5 minuta za ovaj zadatak.“

Korak 3: Prezentacije. Glasnogovornici predstavljaju razloge zašto baš oni (njihova grupa) treba da budu spašeni. Imaju po 3 min. za prezentaciju.

Korak 4: Izbor u parovima. Parovi imaju 5 minuta da prodiskutuju ko bi trebalo da dobije padobran i da se odluče za 5 grupa kojima će dati svoj glas, ali ne smeju da glasaju za sebe. Glasanje je tajno: parovi ispisuju na papiru listu od 5 grupa.

Korak 5: Glasanje. Na velikom papiru stoji lista svih grupa koje se nalaze u avionu. Voditelj upisuje glasove pored svake grupe. Tri para koja budu imala najmanje glasova ne dobijaju padobrane i moraju da skinu svoje pojaseve za spasavanje. Ukoliko rezultat bude nerešen, pilotkinja izjavljuje da neće čekati na njihovu presporu odluku, da imaju 5 min. da odluče, inače će se ona katapultirati iz aviona da spasi svoj život i ostaviti avion da se sruši zajedno sa svima njima. Stoga moraju opet da glasaju.

 

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

 • Kako ste izabrali koju ćete grupu predstavljati? Koliko ste zadovoljni grupom koju ste predstavljali? Koliko je bilo teško pravdati lično preživljavanje?
 • Kako vam je bilo kad ste odlučivali kome ćete dati svoj glas? Kako ste izabrali kome ćete dati svoj glas?
 • Kako se predstavnici neizabranih grupa osećaju? Šta ste dobili/naučili iz ove vežbe?

 

Moćna stolica

Tip vežbe: Vruća stolica

Trajanje: 20 min.

Potreban materijal: Stolica

 

Opis vežbe

Jedna stolica okrenuta je naspram cele grupe. Jedna po jedna osoba seda na nju i izgovori nekoliko rečenica započinjući ih sa: „Ja imam moć da…” Bez žurbe!

 

Napomena

Vežba je sa efektom osnaživanja.