Barometar na temu „Moć“

 

Potreban materijal: Veliki papir, markeri

 

Opis vežbe

Metoda barometar 

Predložene izjave za barometar:

  • Moć je negativna kategorija.
  • Svi žele moć.
  • Ja imam moć.
  • Moć se uvek zloupotrebi.

 


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Moć

Primer radionice:

Moć