Promeni se!

 

Opis vežbe

Ukoliko je grupa veća, podeliti grupu na dve. Grupa  stoji  u  krugu.  Jedna  osoba  ima  ulogu „pokretača“. Pokretač istupa u sredinu kruga i ima zadatak da stane ispred svakog člana grupe i da mu se obrati rečima: „Promeni se!“ Tada osoba kojoj je upućena poruka treba spontano da reaguje u zavisnosti od načina obraćanja, a može i nešto kratko da kaže (vežba nije neverbalna). Ide se u krug, polako i bez žurbe. Kada pokretač završi svoj krug vraća se na svoje mesto, a sledeća osoba iz grupe uzima ulogu pokretača. Svi bi trebalo da se izmene u toj ulozi.

 

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

  • Kako vam je bilo kada ste se obraćali drugima i zašto? Kako ste upućivali poruku?
  • Kako vam je bilo kada se vama neko obraćao i zašto?
  • Na koje načine je poruka upućivana?
  • Kakav je bio nastup osobe koja je zahtevala promenu?


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Moć
Nenasilje

Primer radionice:

Nenasilje