Statue od stolica na temu „Moć nenasilja“

 

Potreban materijal: 6-7 stolica

 

Opis vežbe

Uputstvo: Zadatak je da od 6-7 stolica napravite statuu koja simboliše moć nenasilja. Nakon što prva osoba postavi statuu, posmatrači imaju priliku da kažu šta vide/primećuju, a onda autorka/autor pojasni svoju statuu. Trebalo bi da bar 5-6 osoba postavi statuu.


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Moć
Nenasilje

Primer radionice:

Nenasilje