Upitnik o nacionalnom identitetu

 

Potreban materijal:

Odštampan upitnik za sve učesnike

 

Opis vežbe

Svi učesnici dobiju po kopiju upitnika. Voditeljica zamoli učesnike da se prisete i što konkretnije odgovore na pitanja (vreme: 15 minuta).

Pitanja u upitniku su sledeća:

1.    Kada si prvi put otkrio/la da to što si ove ili one nacionalnosti pravi razliku u bivšoj Jugoslaviji?

2.    Da li je bilo nekih događaja u kojima si se osećao/la superiorno ili inferiorno zbog svoje nacionalnosti?

3.    Da li si ikada poželeo/la da budeš neke druge nacionalnosti iz bivše Jugoslavije?

4.    Da li si ikada bio ljubomoran/a na neku od nacija iz bivše Jugoslavije?

5.    Da li si ikada osećao/la stid ili krivicu zbog svoje nacionalnosti?

6.    Da li si se ikada ljutio/la na sopstvenu stranu zbog načina na koji su govorili o ljudima druge nacionalnosti?

7.    Kako se osećaš sada sa tim što jesi?

Učesnicima se odmah kaže da će uslediti razmena u parovima o tome šta je ko napisao i da se o sadržaju te razmene neće govoriti u plenumu.

Kada su upitnici popunjeni, učesnici se podele u parove i razmenjuju svoja iskustva i razmišljanja (vreme 20 min).

Upitnik pogodan za štampanje na A4 formatu, pripremljen za popunjavanje, možete preuzeti ovde.

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

Kako ste se osećali za vreme ove vežbe?

Koja vam se pitanja javljaju?

Koje ste sličnosti i razlike definisali među sobom u parovima?


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

nema rezultata