Runda prava

 

Potreban materijal:

Stolice

Opis vežbe

Stolice su postavljene u dva koncentrična kruga, tako da svaka stolica iz unutrašnjeg kruga gleda ka jednoj stolici iz spoljašnjeg (vidi ilustraciju). Broj stolica jednak je broju učesnika. Učesnici zauzmu stolice. Osobe koje sede jedna naspram druge su par.

Osobe koje sede u spoljašnjem krugu izvlače iz „šešira“ jednu od pripremljenih kartica na kojima su napisane izjave u vezi sa pravima nekih društvenih grupa i pojedinaca. Ista izjava može da se pojavljuje na više kartica u šeširu. Primeri izjava:

 • Žene bi trebalo da imaju pravo da se porode u svojoj kući ukoliko tako žele.
 • Roditelji  bi  trebalo  da  imaju  pravo  da  udare  svoje  dete  ukoliko  ono  pretera  sa  lošim ponašanjem.
 • Pušačima treba dozvoliti da puše u zatvorenoj prostoriji ako to nikome ne smeta.
 • Ljudi ne bi trebalo da imaju pravo da seku drveće koje se nalazi na njihovoj zemlji zbog ekoloških posledica.
 • Školovanje bi trebalo da je osnovno ljudsko pravo i da je besplatno.
 • Ljudima bi trebalo biti dozvoljeno da okače na svoju kuću koju god zastavu žele.
 • Manjinske nacionalne grupe bi trebalo da budu pozitivno diskriminisane na konkursima za zapošljavanje.
 • Ukoliko većina ljudi neke regije želi da ta regija postane zasebna država, trebalo bi im to odobriti.
 • Homoseksualcima/kama bi trebalo biti dozvoljeno da usvajaju decu.

Osoba koja je izvukla karticu ima ulogu zastupnika te izjave i njen zadatak je da pridobije svog para po tom pitanju, dok druga osoba ima zadatak da formuliše razloge zašto bi to pravo trebalo biti zabranjeno, tačnije druga osoba ima ulogu protivnika izjave sa kartice.

Nakon 3 minuta diskusija se zaustavlja i osobe koje sede u spoljašnjem krugu pomeraju se za jedno mesto udesno. Sada imaju novog para i vežba se ponavlja, s tim što izvlače novu karticu iz šešira. Vežba se može ponavljati nekoliko puta.

Potom učenici koji sede u unutrašnjem krugu izvlače iz šešira nove izjave i uzimaju ulogu zastupnika te izjave (tog prava), sa zadatkom da pridobiju podršku svog para za navedenu izjavu. Osobe koje sede u spoljašnjem krugu imaju ulogu protivnika izvučene izjave. (Ovo se, pomeranjem unutrašnjeg kruga ulevo, ponavlja još nekoliko puta.)

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

 • Kako vam je bilo?
 • Koje izjave vam je bilo teško da branite ili da im se suprotstavljate? Zašto?
 • Koliko su vas slušali? Koliko ste vi slušali druge?
 • Da li su vam se ljudi suprotstavljali na različit način? Kako?
 • Koja vrsta suprotstavljanja je uticala na preispitivanje vašeg stava?


Tip vežbe:


Vreme: 

45-90min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Nenasilna Komunikacija

Primer radionice:

nema rezultata