Vežba aktivnog slušanja

 

Potreban materijal:

Veliki papir, marker

 

Opis vežbe

Podela grupe na parove. Osoba A u 5 minuta priča svom paru, osobi B, nešto što ju je poslednje naljutilo ili joj je bilo teško. Osoba B proverava koliko je razumela osobu A, postavljajući pitanja i ponavljajući šta je čula. Sledi povratak u plenum i evaluacija vežbe. Nakon evaluacije, u plenumu izrada zidnih novina na temu: Šta je neophodno za aktivno slušanje.

 

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

Koliko su vas slušali i razumeli? Koliko često imate osećaj da vas drugi slušaju?

Koliko vam je teško da saslušate druge? Po čemu znate da vas neko sluša? Kada znate da vas ne sluša i ne pokušava da vas razume?


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Nenasilna Komunikacija

Primer radionice:

nema rezultata