Ko je ovo?

 

Potreban materijal:

Papirići sa imenima svih učesnika, „šešir“, papiri i olovke/flomasteri

Opis vežbe

U „šeširu“ se nalaze papirići sa imenima svih učesnika. Svako izvuče po jedan papir. Ako izvuče papir sa svojim imenom, vraća ga i uzima sledeći. Njihov zadatak je da nacrtaju svoju asocijaciju na osobu čije ime su izvukli. Nakon što su završili, imaju mogućnost da pogledaju šta je sve nacrtano. Ako ih crtež podseća na nekoga, mogu pored crteža da napišu ime te osobe.


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Percepcija

Primer radionice:

nema rezultata