Akteri suočavanja s prošlošću

 

Potreban materijal:

Papiri, flomasteri, krep-traka

 

Opis vežbe

Uz pomoć trenerskog tima grupa nabraja sve društvene grupe koje su relevantne u javnom i političkom životu (političari/ke, novinari/ke, mladi, NVO, verske zajednice, ratni veterani, prosvetari/ke…). Treba nabrojati što više društvenih grupa, tako da svaku grupu može da zastupa jedan ili dvoje učesnika. Zatim učesnici biraju koju će grupu predstavljati tokom vežbe, noseći na grudima papir sa imenom grupe čiji su „predstavnici“.

U radnoj prostoriji se odredi tačka koja predstavlja središte bavljenja suočavanjem sa prošlošću u našim društvima. Učesnici treba da zauzmu poziciju u odnosu na taj centar u zavisnosti od toga koliko misle da se „njihova“ grupa bavi i doprinosi procesu suočavanja sa prošlošću.

Svako kratko pojašnjava zašto zauzima baš tu određenu poziciju, a zatim se otvara diskusija o tome ko kakvu ulogu ima (ili bi trebalo da ima) u tom procesu.


Tip vežbe:


Vreme: 

45-90min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Suočavanje sa prošlošću

Primer radionice:

nema rezultata