Sličnosti i razlike

 

Opis vežbe

Svako za sebe treba da popuni radni list (15 min.) koji se sastoji od sledećih pitanja:

  1. Tri stvari koje su iste kod mene i ostalih u ovoj grupi;
  2. Tri stvari koje su iste kod mene i nekih drugih u ovoj grupi, ali različite kod ostalih;
  3. Tri stvari kod mene koje se razlikuju od svih ostalih u ovoj grupi.

 

Učesnicima se odmah kaže da će uslediti razmena u parovima o tome šta je ko napisao i da se o sadržaju te razmene neće govoriti u plenumu.

Kada su upitnici popunjeni, učesnici se podele u parove i razmenjuju (10 min).

Radni list, pripremljen za štampanje na A4 formatu, možete preuzeti ovde.

 

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe: Kako vam je bilo?

Šta vam je bilo lako, teško, zanimljivo?

 

 

 


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Identitet i različitosti

Primer radionice:

nema rezultata