Feedback u parovima

 

Opis vežbe

Ovo je prilika da jedni drugima damo feedback i da ga dobijemo. Prilazimo osobi kojoj želimo da damo feedback ili da ga dobijemo od nje. Ta osoba, ukoliko ne želi, ne mora da sasluša feedback, niti da ga dâ.

Kada završimo, idemo do sledeće osobe kojoj želimo da pružimo feedback ili da ga od nje primimo. Vežba se može izvesti u radnoj prostoriji ili negde napolju, ali uz napomenu učesnicima da budu jedni drugima u vidokrugu, kako bismo lakše našli osobu koja nam treba.


Tip vežbe:


Vreme: 

45-90min

Napomena: 

Ovu vežbu radimo na polovini desetodnevnog treninga ili pred kraj. U situacijama kada u grupi postoje sukobi, ova vežba može da bude podsticaj za njihovu transformaciju. Pred kraj treninga (ali ne na samom kraju, jer onda može da izazove potrebu za dodatnim razgovorima za koje treba da postoji vreme), feedback može da bude u funkciji podrške za dalji rad. U ovim rundama feedbacka učestvuje i trenerski tim. Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Nenasilna Komunikacija

Primer radionice:

nema rezultata