Mapiranje patrijarhata i militarizma

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

 

Opis vežbe

Podela u dve grupe. Jedna grupa se bavi mapiranjem patrijarhata, a druga mapiranjem militarizma u društvima u kojima živimo. Imaju zadatak da pripreme i zidne novine. Treba da prikupe što više primera gde i na koji način te dve pojave postoje u društvu, ko ih podržava, koji su im oblici itd. Slede kratke prezentacije uz eventualna pitanja za pojašnjenja.

 

Razgovor u plenumu

Predložena pitanja za razgovor:

Koje su sličnosti između patrijarhata i militarizma?

Gde se prepliću?

 

 


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Nasilje

Primer radionice:

nema rezultata