Barometar na temu nasilja

 

Opis vežbe 

Predložene izjave za barometar:

  • Kada bih bio ugrožen, ja bih pod datim okolnostima primenio nasilje.
  • Radije nasilje nego kukavičluk.
  • Žrtva može da bude nasilnik.
  • Nasilje je suprotno od nenasilja.


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena: 

Treba imati u vidu da ako ljudi stoje, vežba ne sme trajati duže od 20-30 minuta. Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Nasilje

Primer radionice:

nema rezultata