Veliki barometar

 

U velikom barometru se koristi veći broj izjava (20–40), najmanje onoliko izjava koliko je učesnika u vežbi, možda čak duplo više. Važno je da izjave budu relevantne za grupu i da pokrivaju ključne tačke oko kojih su mišljenja vrlo suprotstavljena. Primere izjava možete videti u velikom barometru na temu nasilja, str. 120. Izjave treba odštampati na pojedinačnim papirima, npr. formata A5, krupnijim slovima, kako bi se jasno čitale.

Papire sa izjavama poređati tako da svi mogu da priđu da ih vide, na primer uzduž po podu, ili po većem stolu ako postoji. Svaki učesnik uzima bar jednu izjavu (ili najviše dve, ako je broj izjava dvostruko veći od broja učesnika) i stavlja je u barometar sa suprotstavljenim polovima, na primer Jeste nasilje i Nije nasilje ili Gradi mir i Razgrađuje mir, vodeći se svojim razumevanjem te izjave i procenom koliko to jeste ili nije nasilje. Nakon što su sve izjave postavljene, pozvati učesnike da pogledaju gde se šta nalazi i da sebi zabeleže one izjave sa čijim se položajem ne slažu.

Sledi diskusija: Da li bi neko/a promenio/la položaj jedne od izjava u barometru? Zašto? Kako to ostali vide?

Tematizuje se jedna po jedna predložena izjava, tako da se svakoj otvorenoj izjavi posveti bar 15 minuta ili manje ukoliko nema potrebe za dodatnim vremenom.

 

Dodatna pravila diskusije:

  • Samo obrazlažemo zašto bismo promenili mesto u barometru nekoj od izjava, ali ne možemo fizički da menjamo mesto izjavi/papiru koji je neko drugi stavio.
  • Nije cilj da se kao grupa dogovorimo koja bi pozicija bila idealna za pojedinu izjavu, već da razmenimo mišljenja.

 

Naravno, ne mogu se tematizovati sve izjave, već samo jedan broj njih.

 

 

 

 


Tip vežbe:


Vreme: 

90-180min

Napomena: 

Za razliku od klasičnog barometra, veliki barometar jeste potrebno aktivno moderirati i usmeravati proces tako da se učesnici drže pravila diskusije.

Često postoji interes da se rad na ovoj vežbi protegne kroiz celu tročasovnu radionicu, ali zbog jednoličnosti postavke se preporučuje da se jedan deo izjava obradi na nešto drugaćiji način, kao nr, izdvojiti neobrađene izjave za koji postoji interes i razgovarati o njima u manjim grupama.