Ophođenje sa osećajima simpatije odnosno averzije prema pojedinim učesnicima/cama

Ponekad nemam snage da pokušam da razumem ljude koji čine ili zagovaraju nepravdu spram drugih i onda se ljutim na njih, osećam da me nerviraju. U ulozi trenera ne treba da imam razumevanje za sve i svakoga, ali treba makar da pokušam da razumem odakle potiče ponašanje koje me toliko nervira. Ako ne mogu da razumem, mogu makar da se zapitam da li bih voleo da budem u njihovoj koži.
Kod osećaja naklonosti i simpatije moram imati na umu da treba biti fer prema svima, da ne trebalo da dozvolim sebi da neko oseti privilegiju ili diskriminaciju. A to što bih sa nekim rado popio kafu, a sa nekim drugim mi nedostaje tema za razgovor, sasvim je razumljiva stvar.