Nasilje

Osnovni ciljevi radionice na temu “Nasilje” su senzibilizacija za različite oblike nasilja koji se javljaju u društvu, mapiranje društvenih pojava i procesa relevantnih za rad na izgradnji mira i osveštavanje o strukturnim i kulturalnim oblicima nasilja. Jedan od pratećih, a važnih ciljeva je i vežbanje dijaloga u grupi u situacijama kada imamo veoma različita mišljenja.

 

Primer radionice

 

Igrica

 

Brainstorming: Nasilje

Trajanje: 5–10 min.

Veliki barometar: Nasilje

Tip vežbe:

Trajanje: 90–120 min.

Potreban materijal: Unapred pripremljeni papiri sa izjavama (vidi opis vežbe)

 

Opis vežbe

Metoda “Veliki barometar”

 

Neke od izjava za barometar:

 

 1. Balkanske zemlje su rasističke.
 2. Dijaspori bi trebalo zabraniti da glasa.
 3. Država treba da pomaže lečenju od homoseksualizma.
 4. Građani se bune zbog preseljenja Roma u njihovo naselje, da se ono ne bi pretvorilo u deponiju.
 5. HIV pozitivna deca ne bi trebalo da idu u školu s ostalom decom.
 6. Hrišćanstvo je najmiroljubivija religija.
 7. Izbeglice iz muslimanskih zemalja šire fundamentalizam po Evropi.
 8. Jezici manjina bi trebalo da budu obavezan školski predmet.
 9. Kome se ne sviđa država u kojoj živi, može da je napusti.
 10. Ljudima bi trebalo biti dozvoljeno da okače na svoju kuću koju god zastavu žele.
 11. Makedonija je država svih Makedonaca.
 12. Manjine bi trebalo da se same izbore za svoja prava.
 13. Manjinske nacionalne grupe i osobe s hendikepom trebalo bi da budu pozitivno diskriminisane na konkursima za zapošljavanje.
 14. Međunarodna zajednica uspostavlja demokratiju u Libiji.
 15. Najbolje bi bilo sagraditi posebno naselje potpuno prilagođeno osobama s hendikepom.
 16. Najlakše je zaposliti se ako si član stranke na vlasti.
 17. NATO države su bombardovale Jugoslaviju da bi sprečile humanitarnu katastrofu.
 18. Neka osveta bude pravda.
 19. Nemački narod je započeo Drugi svetski rat.
 20. Nezaposlenim izbeglicama isključuju struju jer nisu platili račun.
 21. „Oluja“
 22. On je lojalan građanin ove države.
 23. Potrebno je uspostaviti treći entitet u BiH zarad hrvatskih nacionalnih interesa.
 24. Pranje veša je ženski posao.
 25. Pravo na zemlju ima onaj ko je na nju prvi došao.
 26. Ratni zločinci imaju pravo na pokajanje.
 27. Republiku Srpsku treba ukinuti.
 28. Romi su bezbrižan narod.
 29. Sa jedine džamije u većinski hrišćanskom gradu se ne čuje ezan (poziv na molitvu).
 30. Seksualna orijentacija je privatna stvar za četiri zida.
 31. Srbija je država srpskog naroda i svih građanki koje u njoj žive.
 32. Srbija je pravoslavna zemlja.
 33. Svi bi trebalo da znaju zvanični jezik države u kojoj žive.
 34. Svi Kinezi bi trebalo da nauče naš jezik.
 35. Svi koji su služili vojsku u toku rata su bili za taj rat.
 36. Trebalo bi pomoći Africi da se civilizuje.
 37. U Haškom Tribunalu se određuje koliko smo krivi.
 38. U ratu su uvek sve strane krive.
 39. U vojsci se postaje čovek.
 40. Ukoliko ljudi ne mogu da žive zajedno, bolje ih je rastaviti.
 41. Velika Albanija
 42. Velika Britanija
 43. Velika Srbija
 44. Veronauka oplemenjuje duh.
 45. Žene su miroljubivije nego muškarci.

 

Napomena

Metoda Velikog barometra nam je jedna od najomiljenijih, jer je višestruko korisna. Odlična je za proces senzibilizacije za nasilje i za osveštavanje manje vidljivih oblika nasilja – strukturnog i kulturnog. Slušajući druge zašto nešto doživljavaju kao nasilje i naš osećaj se prefinjuje i stvara se prostor za empatiju, ili bar podsticaj da dobro razmislimo pre nego što počnemo da opravdavamo neko ponašanje ili politiku. Takođe, korisna je za međusobno informisanje o društvenim kontekstima iz kojih dolazimo i bolje razumevanje njih.

Na samom početku, može se dogoditi da učesnici ustuknu zbog straha od sukoba, jer pouđene izjave i te kako imaju veze sa društvenim sukobima, ali i našim emocijama i identitetima. Međutim, kada uvide da se o suprotstavljenim stavovima može razgovarati na konstruktivan način, ohrabre se da nastave sa dijalogom. A tog dijaloga smo žedni. Jedan od efekata je izgradnja grupe i poverenja u njoj nakon dijaloga o teškim temama koji nas je zapravo zbližio.

Ovo je jedna od onih vežbi koje je teško zaustaviti i može da ide do potpune iscrpljenosti. Treba imati u vidu da je ona za učesnike, nenavikle da slušaju i prate dvadesetak ljudi, jako naporna jer zahteva visoku kocentraciju, a i dugo traje. Ako je moguće, ovu vežbu treba raditi u prepodnevnoj sesiji, jer je popodne koncentracija po pravilu niža. Takođe, nakon 90 minuta valjalo bi napraviti pauzu. Imajući u vidu energiju učesnika, moguće je vežbu nastaviti u malim grupama (ali ne premalim) gde bi razgovarali o izjavama iz barometra koje su im važne, jer rad u malim grupama nije toliko energetski zahtevan. Ako niste sigurni da li je bolje nastaviti u manjim grupama ili u plenumu, pitajte učesnike. Dešava se da i pored umora, oni žele da nastave rad svi zajedno.

 

Zidne novine: Vrste nasilja

Trajanje: 10–15 min.

 

Pojam nasilja po Galtungu, strukturno i kulturno nasilje

Tip vežbe: Kratka prezentacija

Trajanje: 10–15 min.