Kad vodim vežbu, ne znam koliko mogu da „pritisnem“ učesnika/cu da dobijem više sadržaja, a da ne misle da ih trener gura u nekom pravcu

Potpitanja koja postavljam nekome tokom evaluacije istovremeno su i pitanja za one koji će u evaluaciji govoriti posle njih. Ako imam 5 ljudi koji su mi se javili da govore, a imam očekivanje da drugi po redu pruži važan uvid, ja ću često to pitanje postaviti prvoj osobi, pružajući priliku sledećoj da o tom potpitanju razmisli, pa bih to potpitanje ponovio. Od situacije do situacije ćete procenjivati koliko je potpitanja i insistiranja primereno, a oslonite se na pomoć tima u tim situacijama. Proverite pogledom šta oni misle, možda oni mogu da se uključe potpitanjem i rasterete vas kreiranja osećaja da previše pritiskate nekoga. Radite zajedno, ne zaboravite to.