Šta možemo da učinimo?

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

Rad u 4 mešovite grupe od po oko 5 učesnika. Zadatak je da porazgovaraju na temu šta mogu da urade da bi diskriminacije nad ženama i muškarcima bilo što manje i da zapišu glavne stavke, koje će kasnije predstaviti drugima. Vreme za rad je oko 20 minuta. Potom  slede  prezentacije  svake  grupe  uz  pitanja pojašnjenja. Nakon prezentacija sledi razgovor u plenumu.

Razgovor u plenumu

Predložena pitanja za razgovor:

  • Čija je to odgovornost?
  • Ko time treba da se bavi?
  • Kakve veze ova tema ima sa izgradnjom mira?

 


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

Uloga polova u društvu / rodna ravnopravnost