Akvarijum – Fishbowl

 

Akvarijum (fishbowl) je metod za razgovor na određenu temu ili za donošenje određene odluke. Učesnici sede u krugu, a u centru kruga se nalazi četiri do šest stolica koje predstavljaju „akvarijum“.

Tokom vežbe mogu da govore samo osobe koje u tom trenutku sede u „akvarijumu“. Kada neko želi da govori, priđe sredini kruga i dodirne rame osobe umesto koje želi da uđe u akvarijum. Ta osoba može da završi rečenicu, ali onda ima obavezu da ustane i ustupi mesto novoj osobi. Ne bi trebalo zameniti osobu koja nije ništa izgovorila u „akvarijumu“. Trenerski tim ne facilitira proces, osim što mogu da upozore kada ističe vreme.

Po potrebi, mogu se uvesti i dodatna pravila:

Jedna od stolica u akvarijumu može da služi da na nju sedne samo neko koga učesnici razgovora u akvarijumu pozovu da doprinese razgovoru ili odgovori na neko pitanje. Mogu da pozovu konkretnu osobu ili nekoga sa određenim identitetom: „Voleo bih da nam se pridruži jedna žena i kaže nam…“, ili: „Pozivam nekoga sa Kosova da nam pojasni…“ Ako učesnici razgovora nikog ne pozovu, ta stolica ostaje prazna.

Ako se akvarijum koristi za donošenje odluke između grupa u njemu sede predstavnici grupa. U tom slučaju određene stolice treba „rezervisati“  za  određene  predstavnike grupa. Npr. dve stolice za predstavnike grupe 1, dve za predstavnike grupe 2 i još dve za grupu 3. Članovi grupa mogu zameniti svoje predstavnike u akvarijumu dajući im znak da žele da im ustupe mesto – dodirom ramena.


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena: 

Metoda akvarijuma dobra je za poticanje otvorenih diskusija tokom kojih se sučeljavaju različita gledišta na određene probleme. Ukoliko trenerski tim proceni da u grupi ima dosta suprotstavljenih stavova koji se nedovoljno jasno artikulišu, akvarijum može biti jako koristan u artikulaciji različitih pozicija unutar grupe. Treba imati u vidu da nekim grupama ova metoda ne odgovara, kao što ne odgovara ni svakom trenutku na treningu. Npr. ukoliko imate situaciju da se deo učesnika uopšte ne javlja da učestvuje u diskusijama, onda akvarijum nije najbolja metoda u tom trenutku. Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

nema rezultata