Zidne novine za timski rad 2

Tema: Šta je potrebno za uspešan timski rad?

Zidne novine za timski rad

Na dva papira pišu se odgovori na sledeća pitanja: Šta mi smeta pri donošenju odluka? Šta mi pomaže?

Vežba delegiranja

Potreban materijal: Pripremljene kartice sa više informacija za grupe   Opis vežbe Podela u tri grupe: „pozorište“, „muzika“ i „kompjuter/engleski“. Priča: „Omladinski centar u malom bosanskom gradiću ima samo jednu...

Toranj

Potreban materijal: Nekoliko makaza i selotejpa, hrpa novina ili starih flipcharta Opis vežbe Učesnici se podele u grupe od po 4–5 osoba. Sve grupe su u istoj prostoriji, ali su...

Stonoga*

Potreban materijal: Stolice ili drugi predmeti kao prepreke Opis vežbe Učesnici su podeljeni u dve grupe. Svaka grupa formira jednu „stonogu“: stoje jedni iza drugih, zatvorenih očiju, sa rukama na...

Smarties

Potreban materijal: Nekoliko stotina bombona smarties (ili slično) i manje posude za sve učesnike Opis vežbe Cela grupa sedne u polukrug i svako uzme jednu manju posudu ispred sebe. Pre...

Slagalica

Opis vežbe Učesnici su podeljeni u grupe od po 5 članova (preostali mogu biti posmatrači). Svi se nalaze u istoj prostoriji,  ali  članovi  svake  grupe  sede  zajedno  u krugu, najbolje...

Sečenje papira

  Potreban materijal: Veliki papir i makaze   Opis vežbe Pozvati dobrovoljce koji žele da učestvuju u vežbi, ukupno sedmoro. Imaju zadatak da prvo svako za sebe zamisli oblik od...

Saradnja i timski rad 2

Primer radionice (drugi deo) Igrica   Planeta Tip vežbe: Igra uloga Trajanje: 90–100 min. Potreban materijal: Papir, olovke Opis vežbe Proveriti da li svi imaju papir i olovku, pa polako...

Saradnja i timski rad

Na Osnovnom treningu iz izgradnje mira koji organizuje CNA, a koji traje deset dana, za radionicu na temu timskog rada i saradnje obično izdvojimo čak dva bloka, što znači čitav...

Refleksija i analiza timskog rada

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Opis vežbe Korak 1 – Svako za sebe kratko razmisli o sledećem: Koliko sam zadovoljna time kako sam se ponašala u timskom radu? Koliko sam...

Prednosti i nedostaci načina donošenja odluka

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Opis vežbe Podela na četiri male grupe. Svaka grupa dobija jedan od načina donošenja odluka: kompromis, konsenzus, glasanje i „lider/ka odlučuje“. Zadatak je da analiziraju...

Planeta

Potreban materijal: Papir, olovke Opis vežbe Proveriti da li svi imaju papir i olovku, pa polako i jasno pročitati priču o kontekstu u kom se učesnici nalaze, i to bar...

Otvoreni tim

Otvoreni tim su evaluacioni sastanci trenerskog tima nakon svakog radnog dana, kojima može da se priključi dvoje ili troje učesnika. Otvoreni tim daje mogućnost timu da čuje primedbe i pitanja...

Otvorene večeri

Otvorene večeri su zamišljene kao dodatna prilika za zajednički rad, van planiranog tematski određenog dela treninga. Otvorene večeri su se posebno u programu Trening za trenere pokazale kao važan segment...

Model odlučivanja

Opis vežbe Podela u dve grupe. U obe grupe 1–2 osobe imaju ulogu posmatrača procesa odlučivanja (dobrovoljci). Grupe imaju zadatak da donesu odluku o određenom pitanju. Najbolje je izabrati neko...

Močvara

Potreban materijal: Krep-traka Opis vežbe Na podu je iscrtana mreža kvadrata, veličine npr. 6 x 8 kvadrata. Može da se napravi pomoću krep-trake. Svaki kvadrat treba da bude dovoljno veliki...

Hoteli

Opis vežbe Zadatak: „Vi ste u ulozi učesnika treninga iz izgradnje mira. Treba da donesete odluku gde će se održati sledeća faza treninga. Trenerski tim neće facilitirati taj proces.“ Trenerski...

Grupe za refleksiju

Grupe za refleksiju su zamišljene kao prostor za refleksiju i razmenu među učesnicima, bez prisustva trenera. Formiraju se prvog ili drugog dana treninga i sastav im ostaje isti do samog...

Glasanje o krivici

Potreban materijal: 2 tabele posledica glasanja (vidi prilog), hrpa malih jednakih papira za glasanje, 2 velika papira sa tabelama za evidenciju glasanja   Opis vežbe Učesnici su podeljeni u dve...

Dvadeset minuta slepila

Potreban materijal: Povezi za oči za sve učesnike (marame, šalovi)   Opis vežbe Polako i jasno pročitati uputstvo: „Cela grupa će 20 minuta provesti kako god želi, možete ići kuda...

Do mog zida

Opis vežbe Podela u dve grupe. Obe grupe stoje u vrsti nasuprot jedna drugoj, tako da svaka osoba iz jedne grupe ima svog para iz druge. Parovi stoje sa ispruženim...

Dnevnik

Potreban materijal: Sveska, olovka Dnevnik je sveska koja stalno stoji u radnoj prostoriji. U njoj učesnici i treneri mogu da zapišu svoja razmišljanja i poruke koje žele da podele sa...

Četiri boje, vežba crtanja

Potreban materijal: 4 velika papira; flomasteri, bojice ilivoštane boje; odštampani upitnici za svakog učesnika Opis vežbe Podela u male grupe od po četvoro. Učesnici izaberu po jednu boju (voštane boje,...

Aukcija

Potreban materijal: „Slike“, „poeni“ Opis vežbe Učesnici se podele u tri grupe. Svaka grupa ima zadatak  da  kupi  što  više  slika  na  aukciji.  Početna cena slike je 20 poena, a...

Akvarijum: dogovor o radu

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Opis vežbe Metoda akvarijum  Korak 1 – Podela u tri grupe. Svaka grupa sastavlja predlog dogovora o radu. Biraju po dva predstavnika. Korak 2 –...

Akvarijum – Fishbowl

Akvarijum (fishbowl) je metod za razgovor na određenu temu ili za donošenje određene odluke. Učesnici sede u krugu, a u centru kruga se nalazi četiri do šest stolica koje predstavljaju...