Hoteli

 

Opis vežbe
Zadatak: „Vi ste u ulozi učesnika treninga iz izgradnje mira. Treba da donesete odluku gde će se održati sledeća faza treninga. Trenerski tim neće facilitirati taj proces.“

Trenerski tim ponudi tri konkretna (postojeća) mesta/hotela i upozna učesnike sa specifičnostima
svakog od njih. U vezi sa svakim mestom postoji neka poteškoća, npr. izražene međunacionalne
tenzije sa povremenim fizičkim obračunima, ili postoji prethodno neprijatno iskustvo sa meštanima
zbog mešovitog sastava grupe učesnika, ili se radi o prostoru koji je u toku rata služio kao logor, što
danas nije ni na koji način obeleženo, itd. Mesta izabrati tako da su sva tri u različitim krajevima bivše
Jugoslavije i da postoji bar jedna osoba u grupi koja je iz tih krajeva.

Vreme za odluku: 1h. Potom evaluacija i razgovor u plenumu (sa facilitacijom iz trenerskog tima).

Evaluacija
Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:
Kako vam je bilo? Šta ste odlučili? Kako ste zadovoljni rezultatom zajedničkog rada? Kako ste zadovoljni procesom?

 

Druga verzija vežbe

Pre evaluacije vežbe može se izvesti kratak barometar bez komentara, a sa ciljem fokusiranja i obogaćenja evaluacije. Barometar bez komentara funkcioniše kao i klasičan barometar (videti na početku poglavlja, str. 61), s tim što se u njemu učesnici samo pozicioniraju i ne komentarišu svoje pozicije.

Izjave:

  • Stavovi drugih su uticali da promenim svoje mišljenje.
  • Zapisivao/la sam bitne podatke za odlučivanje.
  • Pratio/la sam koliko je vremena prošlo.
  • Pazio/la sam da drugi dođu do reči.
  • Razumem uzroke frustracije koja mi se javila.

 


Napomena: 

Ova vežba je osmišljena za one treninge koji se sastoje iz bar dve faze, kada je izvesno da će se
grupa u istom sastavu ponovo sresti. To čini ovu situaciju realnom, odnosno daje težinu vežbi, jer su učesnici svesni da se ne radi „samo o vežbi“ i da njihova odluka može imati određene posledice, pa
ređe pribegavaju taktici da se međusobno ne zameraju i ne otvaraju teške teme. Vežba je zahtevna,
može da izazove visok emotivni naboj u grupi, jer se ljudi često suočavaju sa svojim strahovima i imaju
odgovornost prema ostalima da obrazlože zašto ne žele da idu u neko mesto.
Vežbu smo uglavnom radili u okviru teme timski rad i saradnja na naprednijim treninzima, s
namerom da već pri početku treninga pokrenemo pitanja relevantna za suočavanje s prošlošću. No,
ona se može raditi i sa ciljem upoznavanja konteksta u kojima živimo, i u okviru tema izgradnja mira
i suočavanje s prošlošću, samo što se onda u evaluaciji vežbe ne potencira toliko proces donošenja
odluka. Kako god, vrlo je važno nakon same izvedbe vežbe dati ljudima prostor za emotivnu evaluaciju,
odnosno za osvrt na to kako im je bilo, šta ih je pogodilo ili im je teško palo. Ovaj prostor treba da
bude obezbeđen odmah posle izvedbe vežbe, makar nakratko, i da se ne poklekne ponekad izraženoj
potrebi da se odmah ide na pauzu (posebno od strane pušača).