Poteškoća učesnika/ca da se odmaknu od evaluacije ličnog emotivnog doživljaja u iskustvenoj vežbi i pređu na evaluacioni deo koji se tiče društvenog nivoa ili analize procesa

Nekome će trebati više vremena da „zatvori“ proces emotivnog učešća u iskustvenoj vežbi. Uznemirenost je najčešće vezana za podsećanje na iskustva iz stvarnog života, a to može u potpunosti onemogućiti učesnike/ce da u vremenu radionice pređu na racionalan nivo i sagledaju šta se zapravo dogodilo. Važno je proceniti/proveriti koliko ljudi je u ovakvom stanju. Ako ih je samo nekoliko, može se nastaviti sa analizom, ali ako ih je više od toga, onda to ukazuje na potrebu za dužim emotivnim izlaskom iz iskustvene vežbe. Rad u malim grupama može biti pogodan za izlazak jer daje svima prostor da slobodnije govore, što je nekima teže u plenumu. Briga trenerskog tima za procesuiranje emotivnog učešća u vežbama je važna, kako sa etičkog stanovišta – koje podrazumeva poštovanje ljudi – tako i sa stanovišta potrebnog odnosa poverenja na relaciji grupa–tim.