Grupe za refleksiju

 

Grupe za refleksiju su zamišljene kao prostor za refleksiju i razmenu među učesnicima, bez prisustva trenera. Formiraju se prvog ili drugog dana treninga i sastav im ostaje isti do samog kraja. Sastaju se jednom dnevno na 20–30 minuta (nije preporučljivo da ovi sastanci traju duže od 60 minuta). Može se odvojiti vreme na kraju radionice za njih ili se one mogu sastati u slobodno vreme kada im najviše odgovara: pre jutarnje radionice, nakon ručka, ili nakon večere. Razgovor u grupi za refleksiju ostaje među članovima grupe. Svakog jutra u jutarnjem krugu može se obezbediti prostor da grupe daju povratnu informaciju o svom susretu, ako im je to potrebno, ili da upute neko pitanje ili dilemu do kojih su došli.

 

Druga verzija

Grupe za refleksiju mogu da dobiju i konkretna pitanja kojima mogu da se bave u toku svog sastanka:

  • Šta je u toku današnjeg dana za vas bilo novo?
  • Šta vam je bilo najteže?
  • Šta vam se nije dopalo?
  • Koje vam je najznačajnije iskustvo od danas?
  • Nabrojati pitanja koja su vam se u toku rada javila, koja bi voleli da tematizujete do kraja treninga.

 

 


Tip vežbe:


Vreme: 

15-60min

Napomena: 

Po našem iskustvu, neke grupe za refleksiju predano rade do kasno u noć, analizirajući situacije sa radionica, ili bivajući jedni drugima podrška na druge načine. Dok se neke grupe uopšte i ne sastaju, jer nemaju potrebu za tim. Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

nema rezultata