Saradnja i timski rad 2

Primer radionice (drugi deo)

Igrica

 

Planeta

Tip vežbe:
Igra uloga
Trajanje:
90–100 min.
Potreban materijal:
Papir, olovke

Opis vežbe
Proveriti da li svi imaju papir i olovku, pa polako i jasno pročitati priču o kontekstu u kom se učesnici nalaze, i to bar dva puta.
Priča:
„Otkrivena je nova planeta, koja ima odlične
uslove za život. Trebalo bi je naseliti. Vi ste članice i članovi komisije čiji je zadatak da naseli planetu.
Trebalo bi da odredite 3 osobine i 3 veštine koje bi trebalo da imaju ljudi koji će naseliti planetu. Imate
5 minuta da razmislite i zapišete te osobine i veštine.“
Proces:
Korak 1 – Svako za sebe odredi 3 veštine i 3 osobine: 5 min.
Korak 2 – Učesnici idu u parove i tročlane grupe u kojima se razmene i odrede 3 veštine i 3 osobine za ljude koji će naseliti planetu: 7 min.
Korak 3 – Spajanjem prethodnih parova i tročlanih grupa formirati grupe od 4 i/ili 5 osoba. Zadatak je da odrede listu od tri osobine i tri veštine: 12 min.
Korak 4 – Spajanjem grupa od 4–5 osoba, formirati dve velike grupe (od 9 i/ili 10 članova): 15 min.
Korak 5 – Okupiti celu grupu. Zadatak je da odrede listu od tri osobine i tri veštine: 20 min.

 

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

Da li ste došli do rezultata? Šta je rezultat?
Kako vam je bilo? Šta se dogodilo? Koliko ste zadovoljni rezultatom?
Koliko ste zadovoljni procesom? Da li je odluka doneta konsenzusom? Da li je bilo lakše doneti
odluku u parovima, u nekom od sledećih koraka ili u plenumu? Kako i zašto?
Šta je bilo teško?

Napomena
Ova vežba najčešće izazove jake emocije usled sukoba prilikom odlučivanja, pa učesnici imaju potrebu i kad počne evaluacija da nastave diskusiju ko je više u pravu i da li je bolje odlučiti se za ove ili one veštine i/ili osobine. Različiti su scenariji koji mogu da se odigraju u ovoj vežbi: grupa može da stigne da se dogovori o samo par tačaka; mogu da ne uspeju uopšte da se dogovore; može da dođe do glasanja, kako bi se što pre došlo do rezultata; može da se dogodi da nekoliko ljudi preuzme proces i između sebe se dogovore o rezultatu, dok drugi posmatraju – neki osete olakšanje, jer je briga prešla na drugoga, a neki su frustrirani jer ne mogu da dođu do reči; može da se dogodi da je proces toliko haotičan, da su jedni ubeđeni da su se dogovorili jedno, a drugi drugo. Zato je zgodno odmah posle završetka zadatka pitati da li su došli do rezultata i koji je rezultat.
Važno je na početku evaluacije napraviti prostor da ljudi kažu kako se osećaju nakon vežbe i da imenuju frustracije ako žele. Može biti potrebna veštija moderacija, kako bi se izbeglo da ljudi prepričavaju svaki korak i šta je ko rekao.
Ovo je odlična vežba za analizu timskog rada, komunikacije u timu i donošenja odluka.

Refleksija i analiza timskog rada

Tip vežbe:
Rad u malim grupama
Trajanje:
50 min.
Potreban materijal:
Veliki papiri, markeri

Opis vežbe
Korak 1 – Svako za sebe kratko razmisli o sledećem:
Koliko sam zadovoljna time kako sam se ponašala u timskom radu?
Koliko sam zadovoljna ponašanjem drugih?

Korak 2 – Odlazak u manje grupe od po četvoro i razgovor o navedenim pitanjima (15–20 min).

Korak 3 – Potom male grupe dobijaju zadatak da sastave zidne novine na teme:
Zašto timski rad? Koja je korist od timskog rada?
Zašto uloga lidera? Kada je neophodno imati lidera?
Napravi se „izložba“ ovih zidnih novina, svi prilaze i sami čitaju.

Korak 4 – Kratka diskusija u plenumu.

 

Napomena
Radionica na temu timskog rada uglavnom je uzavrela od emocija, pa je višestruko korisno na
kraju odvojiti vreme za rad u malim grupama i refleksiju doživljenog, kako bi ljudi imali priliku da u
sigurnijem prostoru racionalizuju šta su dobili od tog dana.

 

Zidne novine: Kada smo zadovoljni timskim radom?

Trajanje:
10 min.