Četiri boje, vežba crtanja

 

Potreban materijal:
4 velika papira; flomasteri, bojice ilivoštane boje; odštampani upitnici za svakog učesnika

Opis vežbe
Podela u male grupe od po četvoro. Učesnici izaberu po jednu boju (voštane boje, flomasteri, bojice). Svaka mala grupa ima zadatak da nacrta zajednički crtež, ali bez verbalne komunikacije.
Nakon isteka predviđenog vremena za crtanje, svaki učesnik za sebe popunjava upitnik, u tišini.

 

Upitnik
1. Koje osećaje primećujem kod sebe na kraju ove vežbe?
2. Koje želje, potrebe prepoznajem iza tih osećaja?
3. Kojim sam se mislima bavio/la tokom ove vežbe?
4. Kada posmatram gotovu sliku, pitam se:
Koliko je jaka moja boja na njoj?
Kako izgleda u poređenju sa drugim bojama?
Po čemu se moj crtež razlikuje od drugih u pogledu rasprostranjenosti i obliku?
5. Kada posmatram tok crtanja (početak, smerove, tempo, izbor boja, naglašavanje, upadljive
reakcije, saradnju, ometanja, vođenje ili sleđenje, oponašanje, atmosferu…), pitam se:
Kako sam doživeo/la proces?
Koju sam ulogu imao/la?
6. Koje sam reakcije u sebi primetio/la za vreme vežbe?
Šta me je radovalo, šta ljutilo?
Šta sam osećao/la, a šta sam mislio/la?
Šta mi je tada moglo pomoći?
Šta bih voleo/la da sam učinio/la tada?
7. Koliko je moje ponašanje tokom vežbe tipično za mene, da li ga poznajem iz nekih drugih situacija?
8. Ima li nekih pitanja, koje bih hteo/la razjasniti sa nekim iz grupe?

Upitnik pogodan za štampanje na A4 formatu, pripremljen za popunjavanje, možete preuzeti ovde

Pre evaluacije okačiti crteže na zidove, kako bi svi imali priliku da ih vide.

Evaluacija
Pozvati učesnike da se osvrnu na jedno pitanje iz upitnika, po želji.
Kakve uvide o saradnji imate? Da li ste otkrili nešto novo o saradnji?


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Saradnja i timski rad

Primer radionice:

nema rezultata