Brainstorming: Šta je timski rad?

 


Tip vežbe:


Vreme: 

0-15min

Napomena: 



 Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Saradnja i timski rad

Primer radionice:

nema rezultata