Toranj

 

Potreban materijal:
Nekoliko makaza i selotejpa, hrpa novina ili starih flipcharta

Opis vežbe
Učesnici se podele u grupe od po 4–5 osoba. Sve grupe su u istoj prostoriji, ali su malo odmaknute. Svaka grupa dobije makaze, selotejp i hrpu novina. Polako i jasno pročitati šta je zadatak.

Zadatak: „Cilj vam je da, na dati znak, od materijala koji imate napravite što je moguće veći toranj. Imate 3 min. da se dogovorite kako ćete to učiniti, a nakon toga 5 min. da to sprovedete.“

Evaluacija
Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:
Kako vam je bilo raditi ovu vežbu? Koliko vam je bilo važno šta se dešava u drugim grupama? Zašto?


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Saradnja i timski rad

Primer radionice:

nema rezultata