Takmičenje među učesnicima/cama

Takmičenje jeste očekivano, ali kao dominantna i trajna matrica ponašanja nije korisno za proces učenja, jer može narušiti potrebno poverenje za rad na emotivno teškim temama. Ko još želi da priča o nečemu što ga boli sa nekim kome je cilj da se sa vama takmiči? Utoliko je uobičajeno da se na početku treninga uz komunikaciju radi i na donošenju odluka i timskom radu, radionicama koje su pravo mesto za tematizovanje i analiziranje takmičenja kao načina ponašanja. Pritom je važno ostaviti prostor za izbor, jer odabir jeste na svakome od nas. Trening samo pruža priliku da u zaštićenom prostoru uočimo posledice svojih izbora, pa tako i odabira takmičenja kao matrice ponašanja.