Aukcija

 

Potreban materijal: „Slike“, „poeni“

Opis vežbe

Učesnici se podele u tri grupe. Svaka grupa ima zadatak  da  kupi  što  više  slika  na  aukciji.  Početna cena slike je 20 poena, a ukupan broj slika 10. Imaju na raspolaganju po 200 poena. Grupe izaberu svog predstavnika koji dolazi na aukciju. Posle svake prodate slike grupe (sa predstavnicima) imaju po jedan minutza konsultaciju o daljoj strategiji i eventualnoj promeni predstavnika. Pobednik je ona grupa koja ima najviše slika. Ukoliko dve grupe imaju isti (najveći) broj slika – pobednik je onaj kome je preostalo najviše poena.

Dodatno,  jednom  učesniku  se  pre  radionice  može  dati  tajno  uputstvo  da  se  nametne  za predstavnika i da radi loše po grupu, da odlučuje na svoju ruku.

 

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe: Kako ste zadovoljni rezultatom?

Kako ste izabrali predstavnika? Koliko ste zadovoljni kako ste predstavljani? Da li ste menjali predstavnika? Zašto?

Šta se dogodilo u grupi u kojoj je postojalo tajno uputstvo?

 


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Liderstvo
Saradnja i timski rad

Primer radionice:

nema rezultata