Zidne novine za timski rad

 

Na dva papira pišu se odgovori na sledeća pitanja:

Šta mi smeta pri donošenju odluka?

Šta mi pomaže?


Tip vežbe:


Vreme: 

0-15min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Nenasilje
Saradnja i timski rad

Primer radionice:

nema rezultata