Dnevnik

 

Potreban materijal: Sveska, olovka

Dnevnik je sveska koja stalno stoji u radnoj prostoriji. U njoj učesnici i treneri mogu da zapišu svoja razmišljanja i poruke koje žele da podele sa grupom tokom treninga. Dnevnik se čita svako jutro pre početka rada.


Tip vežbe:


Vreme: 

0-15min

Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

nema rezultata