Stonoga*

 

Potreban materijal: Stolice ili drugi predmeti kao prepreke

Opis vežbe
Učesnici su podeljeni u dve grupe. Svaka grupa formira jednu „stonogu“: stoje jedni iza drugih, zatvorenih očiju, sa rukama na ramenima onoga ispred sebe. Prva osoba u vrsti ispruži ruke ispred sebe.
Poslednja osoba u vrsti jedina je koja ima otvorene oči i vidi. Ona upravlja stonogom pritiskajući rame prethodnika levom rukom za skretanje u levo, desnom rukom za skretanje u desno i obema rukama, što je znak za zaustavljanje ako se kreću ili pokret ukoliko stoje. Čim dobiju znak učesnici ga na isti način prenose osobama ispred sebe. Stonoga tako počinje da se kreće i treba da izbegne sudaranje s drugom stonogom koja se kreće istovremeno, te ostale prepreke u prostoriji (zidove, stolice i sl.). Uloga onog koji upravlja stonogom menja se ukrug tako što na svakih 1–2 minuta osoba koja je upravljala dolazi na čelo kolone, a poslednja osoba u koloni počinje da upravlja. Kada su svi isprobali sve uloge, vežba je završena.

Evaluacija
Predložena pitanja za evaluaciju vežbe: Kako vam je bilo? U kojoj ulozi vam je bilo najteže?

* Bittl-Drempetic. Gewaltfrei Handeln, str. 262.


Napomena: 

Vežba se može koristiti i za temu liderstvo.

  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Liderstvo
Saradnja i timski rad

Primer radionice:

nema rezultata