Močvara

 

Potreban materijal:
Krep-traka

Opis vežbe
Na podu je iscrtana mreža kvadrata, veličine npr. 6 x 8 kvadrata. Može da se napravi pomoću krep-trake.
Svaki kvadrat treba da bude dovoljno veliki da obuhvati stopala jedne osobe koja stoji na njemu. Ova mreža
je „močvara“. Samo poneki od kvadrata predstavlja sigurno polje na koje može da se stane, a „ne potone“.
Šemu sigurnih polja ima samo voditeljica radionice (vidi skicu). Svi učesnici se nalaze sa jedne strane
„močvare“.

Pročita im se uputstvo: „Vaš zadatak je da cela grupa pređe na drugu stranu močvare. Samo su neki od ovih kvadrata – „kamenja“ – bezbedni da se na njih stane i ne potone. Krećete se tako što možete da napravite
samo po jedan korak, tačnije da stanete na kvadrat koji dodiruje onaj na kom već stojite, uključujući i
one postavljene dijagonalno. Postoji samo jedan siguran prolaz kroz močvaru. Kada stanete na
pogrešno polje, čućete: „Buć!“, što znači da tonete i morate da počnete od početka. Oni koji uspeju da
pređu močvaru, do kraja vežbe ostaju na drugoj strani močvare. U močvari ne može da bude više od
jedne osobe u isto vreme.
Imate 10 minuta da se dogovorite oko strategije.
Nakon toga prestaje bilo kakva komunikacija i grupaima 20 minuta za prolazak kroz močvaru.“

Evaluacija
Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:
Kako ste nakon ove vežbe? Kako vam je bilo?
Kako ste se složili oko strategije? Da li ste se složili?

Koliko ste brinuli o drugima? Jeste li pokušavali da nađete način da svi pređu močvaru?
Kako je bilo onima koji su ostali poslednji?


Tip vežbe:


Vreme: 

45-90min

Napomena: 

Vežba močvara je snažna vežba koja može da izazove velike frustracije kod grupe, zato je važno pratiti ih i podržati u slučaju neuspeha. Vežba nije test inteligencije niti je test kakva je ko osoba, ona služi tome da se sagleda način saradnje sebe i drugih.