Život na ostrvu

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Opis vežbe Učesnici se podele u male grupe (od 5 do 7 osoba). Kaže im se da se nalaze na pustom ostrvu, svaka mala grupa...

Zidne novine na temu sukoba

Zidne novine: Sukob nastaje zbog… Trajanje: 5–10 min. Zidne novine: Vrste ponašanja u sukobu Trajanje: 5–10 min.

Tvrđava*

Opis vežbe* Učesnici se podele u dve grupe. Jedna grupa će biti u „tvrđavi“, a druga grupa će biti van nje, i pokušaće da uđe unutra. Obe grupe imaju 15...

Takmičim se kada…

Potreban materijal: Veliki papiri, olovke Opis vežbe Podela u tri grupe. Svaka grupa ima zadatak da pripremi zidne novine na jednu od sledećih tema: -     Takmičim se kada… -     Bežim...

Sukob i glinamol

Potreban materijal: Glinamol Opis vežbe Od ponuđenog glinamola i plastelina učesnici prave skulpture na temu sukob. Napraviti izložbu skulptura, gde svako predstavi svoj rad.      

Slike neprijatelja

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri Tip vežbe: Rad u malim grupama, predstavljanje u plenumu Opis vežbe Podela u grupe po državama/regijama iz kojih učesnici dolaze. Korak 1. Imaju zadatak da...

Santa leda

Potreban materijal: Veliki papiri, flomasteri, markeri Opis vežbe Voditelj uvodi značenje sante leda. Santa leda je simboličan prikaz onoga što pokazujemo, odnosno krijemo u sukobu – ono što pokazujemo je...

Razumevanje i analiza sukoba

Osnovni ciljevi radionice na temu razumevanja i analize sukoba su pravljenje jasne distinkcije između sukoba i nasilja, analiza svog ponašanja i ponašanja drugih u sukobu, poticaj na razumevanje sukoba kao...

Razgovor u manjim grupama na temu ponašanja u sukobu

Opis vežbe Podela na manje grupe, npr. četvoročlane. Teme za razgovor: -     Šta mi najteže pada u sukobu? -     Koje dileme imam? -     U kojim situacijama ne znam kako da...

Predstavljanje modela ponašanja u sukobu

Voditelj-ka predstavlja dole prikazanu tabelu i objašnjava je.

Nezgodne stolice*

Opis vežbe Svi učesnici dobiju po jednu karticu sa jednim od sledećih uputstava: „Postavi sve stolice u krug. Imaš 10 minuta da to uradiš.“ „Postavi sve stolice u blizini vrata....

Moji sukobi

Potreban materijal: Papiri, olovke Opis vežbe Zadatak je da se svi prisete nekih svojih sukoba, sukoba čiji su deo, i to: sukob koji zapravo nije tvoj, a u njemu si;...

Moj odnos prema sukobu

Potreban materijal: Papiri, flomasteri Opis vežbe Zamoliti učesnike da napišu svoje tri asocijacije na sukob: po jednu asocijaciju na jedan papir. Nakon toga papire postaviti na pod u sredini prostorije....

Drugi pogled

Opis vežbe Korak 1: Pogled na sukob iz ugla grupe A – govore drugi Izdvojiti  dve  stolice  ispred  ostalih  i  pozvati  da na  njih  sednu  osobe  koje   nisu  nacionalnosti A,...

Dokumentarni film iz serije Simulirani dijalog

Potreban materijal: Oprema za prikazivanje i gledanje filma Opis vežbe Serija dokumentarnih filmova Simulirani dijalog* uspostavlja indirektan dijalog među ljudima sa Balkana. Svaki od filmova bavi se odnosima među ljudima...

Definicije sukoba

Potreban materijal: Papiri/kartice, nekoliko puta više listova nego što je učesnika Opis vežbe Učesnici uzmu jednu ili više kartica za pisanje, pa čitko zapišu svoj odgovor na pitanje: „Šta je...

Crtačka bitka

Potreban materijal: Papiri i olovke Opis vežbe Svi u grupi se podele u parove, tako što će u svakom paru jedna osoba biti A, a druga osoba B. Učesnici se...

Barometar na temu sukoba

Opis vežbe Metoda barometar Predložene izjave za barometar: Svaki sukob je loš. Sukob je isto što i nasilje. U sukobu treba pokazivati osećanja. I žrtva ima odgovornost za sukob. Odgovoran/na...

Barometar – metoda

U zavisnosti od toga šta je tema, unapred pripremiti izjave. Odrede se dva pola u prostoriji, na primer jedan zid predstavlja jedan pol – maksimalno slaganje sa izjavom, a suprotni...

Analiza sukoba pomoću tabele

Potreban materijal: Odštampane tabele za sve učesnike Opis vežbe Svi učesnici dobiju po primerak tabele za analizu sukoba. Imaju zadatak da se prisete jednog svog sukoba, ili sukoba kome su...

Analiza ponašanja u sukobu pomoću tabele

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri, pripremljene tabele za analizu ponašanja u sukobu Opis vežbe Učesnici u  malim  grupama popunjavaju tabelu. Sledi prezentacija urađenog u plenumu, pa razgovor. Tabela za analizu...

Akvarijum – Fishbowl

Akvarijum (fishbowl) je metod za razgovor na određenu temu ili za donošenje određene odluke. Učesnici sede u krugu, a u centru kruga se nalazi četiri do šest stolica koje predstavljaju...