Takmičim se kada…

 

Potreban materijal: Veliki papiri, olovke

Opis vežbe

Podela u tri grupe. Svaka grupa ima zadatak da pripremi zidne novine na jednu od sledećih tema:

–     Takmičim se kada…

–     Bežim kada…

–     Pokušavam da razumem kada…

 

Sledi predstavljanje u plenumu.


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Povezane radionice:

Razumevanje i analiza sukoba

Primer radionice:

nema rezultata