Dokumentarni film iz serije Simulirani dijalog

 

Potreban materijal: Oprema za prikazivanje i gledanje filma

Opis vežbe

Serija dokumentarnih filmova Simulirani dijalog* uspostavlja indirektan dijalog među ljudima sa Balkana. Svaki od filmova bavi se odnosima među ljudima iz dve etničke grupe: Bošnjacima i Srbima, Srbima i Hrvatima, Hrvatima i Bošnjacima, Albancima i Makedoncima.

Nakon projekcije filma sledi razgovor o filmu u plenumu.

 

* U okviru serije Simulirani dijalog u produkciji Centra za nenasilnu akciju snimljena su četiri filma: „Ne može da traje večno“ (2006), „Svi bi rado bacili kamen“ (2006), „Pticu ti ne čuješ“ (2007) i „Isprekidana crta“ (2009).

 


Napomena:  Moguće poteškoće: 

Primer radionice:

nema rezultata