Život na ostrvu

 

Potreban materijal: Veliki papiri, markeri

Opis vežbe

Učesnici se podele u male grupe (od 5 do 7 osoba). Kaže im se da se nalaze na pustom ostrvu, svaka mala grupa na zasebnom, i da nema načina da ga napuste. Radi organizovanja zajedničkog života treba da se dogovore i uspostave zajednički sistem pravila. Imaju 10 minuta vremena da se dogovore o svojim pravilima, koja se potom prezentuju pred svima.

U sledećem koraku pozvati iz svake grupe po jednu osobu da volontira. Volontere izvesti izvan prostorije i pojasniti im se da će se vratiti na „ostrva“, ali različita od onih na kojima su bili. Zadatak im je da se na ostrvu ponašaju u potpunom neskladu sa pravilima življenja tog ostrva oko kojih se grupa dogovorila, te da pokušaju da promene pravila ili da ih bojkotuju.

Nakon 10 minuta boravka volontera na novim ostrvima vežba se završava i sledi evaluacija.

 

Evaluacija

Predložena pitanja za evaluaciju vežbe:

Svaku grupu pitati: Šta se dogodilo? Potom reći kakvo uputstvo su dobili novi ostrvljani.

Kako su se oni koji su došli osećali u svojoj ulozi kršitelja pravila, a kako oni koji su bili tu, kada je došlo do nepoštovanja njihovog sistema?

Ko je bio u ulozi žrtve, a ko u ulozi nasilnika? Kakve veze ovo ima sa stvarnim životom?


Tip vežbe:


Vreme: 

45-90min

Napomena: 

Ako u grupi ima ljudi koji vežbu znaju od ranije, može ih se pozvati da budu posmatrači, pa da doprinesu svojim dragocenim uvidima u evaluaciji.Primer radionice: