„Mi“ govor

Skoro uvek bih pitao osobu: „A ko ste to vi?“, kada čujem da govori u prvom licu množine. Izuzetak su situacije kada procenim da bi to moglo da unese nesigurnost koja bi osobu sputala da učestvuje.