Vrednosno neslaganje u trenerskom timu

Ako zaista postoji temeljno neslaganje u smislu vrednosti koje se podržavaju, bilo bi dobro te razlike učiniti vidljivim i učesnicima/cama. To posebno važi ukoliko postoji pretpostavka da slične razlike postoje...

Uzimanje previše prostora iz pozicije trenera/ice

Ako se neko iz trenerskog tima prvi javlja za reč i govori znatno duže od ostalih, to kao posledicu može da ima smanjenu aktivnost i povlačenje učesnika. Kada osetim da...

Sumiranje / tumačenje / vrednovanje

Kada neko pred kraj radionice ponavlja „naučene lekcije“, procenjuje učesnike/ce ili tumači proces rada, to nije stil rada koji zagovaram, pa bih se zabrinuo da dobijem fidbek da sam ja...

Strah od konflikta u trenerskom timu

Moj strah od ovakvog konflikta jeste strah od gubitka energije, od trošenja energije na izgradnju poverenja u timu umesto na sadržajni fokus, a nije zaista strah od samog konflikta. Vreme...

Slaba koncentracija

Koncentracija nam svakodnevno varira. Važno mi je da sam toga svestan i važno mi je da je procenjujem u odnosu na zadatke koji su preda mnom. Ne moram nužno odustati...

Razlike u pristupu u trenerskom timu, metodologiji, načinu priprema, brzini priprema

Razlike uvek postoje i bitno mi je da imamo vremena da o njima razgovaramo i trudimo se da ih poštujemo tokom priprema i tokom treninga. Brzina priprema zna biti izvor...

Različita poimanja uloge trenera/ica – lojalnost unutar trenerskog tima

Smatram važnim da ovo pitanje bude na listi za pripremu treninga, kako bi se razjasnila međusobna očekivanja. Nisam spreman da zarad „lojalnosti“ timu prećutim nešto što smatram nepravednim ili sa...

Prevelika očekivanja od iskusnijih trenera/ica

To je problem ukoliko ljudi sa više iskustva osećaju nedostatak podrške. Dešava se da postoje očekivanja od iskusnijih da se pruži podrška, ali da ne postoji tačna slika o tome...

Osećaj neravnomerne podele odgovornosti

Iskustvo mi je takvo da sam često bio u ulozi onog koji nosi onoliko tereta koliko je neophodno, pa makar to na trenutke bilo i vrlo neravnomerno raspoređeno unutar tima....

Nejasna granica u razlici uloga trener/ica – učesnik/ca, tj. mešanje tih uloga iz trenerske pozicije

Nisu retke situacije u kojima se postavlja ova dilema. Najčešće je to slučaj kada se razgovara o aktuelnim društvenim problemima i analiziraju njihovi uzroci i posledice, jer se u tim...

Neizgovorene potrebe

Imam očekivanje od tima da je svako u stanju da iznese svoje potrebe npr. u pogledu toga koliki teret odgovornosti bi poneo/la, ili u smislu potrebne podrške. Iako sam spreman...

Nedostatak slobodnog vremena (za neformalno druženje sa grupom, samorefleksiju itd.)

Treba se maksimalno potruditi da se neformalno druženje sa grupom nikako ne svede na nulu. Ja se trudim da nakon večernjeg rada u timu, odvojim makar 10 minuta da potražim...

Nedostatak podrške od strane kolega/nica u timu

Različiti ljudi različite stvari doživljavaju kao podršku. Stoga je razmena tokom priprema treninga o tome šta ko iz tima doživljava i treba kao podršku način da se predupredi osećaj njenog...

Manjak inicijative

Uvek mi je važno da na timskom sastanku tematizujem ako imam doživljaj da neko iz tima preuzima manje inicijative nego što je očekivano, jer uzroci mogu biti vrlo različiti. Pritom,...

Manjak energije

Desetodnevni trening je intenzivno, fizički i psihički zahtevno iskustvo, pa je pad energije česta poteškoća sa kojom se nosimo. Pad energije, a kod ljudi sa manje iskustva i nedostatak veštine...

Loša atmosfera

Šta god da je razlog, loša atmosfera u timu je neprihvatljiva, jer crpi energiju koja nam je svima preko potrebna, utiče na zajednički rad i vrlo lako se prenese na...

Koordinacija tima

Trenerski tim ima pravo da bude nekoordinisan! Spontane, a različite reakcije iz tima, mogu svakako ponekad delovati nespretno ili ometajuće, no ne treba gubiti iz vida da one na taj...

Iznošenje različitog mišljenja od kolega/nica iz trenerskog tima

Neki ljudi se snebivaju da iznesu mišljenje koje se razlikuje od mišljenja kolega/nica u timu, jer brinu kako će to grupa da shvati. Ja se pridržavam pravila da „uvek smeš...

Dominacija

Ako jedna osoba iz tima uzima značajno više prostora nego ostali, pitanje je da li mi to predstavlja problem i zbog čega je to tako. Retko mi se dešava da...

Brza reakcija

Odsustvo brze reakcije može ponekad biti problematično, ali prebrzo, naglo donošenje odluka može jednako biti problematično. U oba slučaja je bitno da imam u vidu da radionicu ne vodim sam,...

„Mi“ govor

Skoro uvek bih pitao osobu: „A ko ste to vi?“, kada čujem da govori u prvom licu množine. Izuzetak su situacije kada procenim da bi to moglo da unese nesigurnost...