Slaba koncentracija

Koncentracija nam svakodnevno varira. Važno mi je da sam toga svestan i važno mi je da je procenjujem u odnosu na zadatke koji su preda mnom. Ne moram nužno odustati od težih zadataka ako mi je koncentracija slabija, ali važno mi je da iskomuniciram svoje stanje kako bih tražio dodatnu pažnju i podršku članica tima. Kada primetim da neko iz trenerskog tima oscilira sa koncentracijom, trudiću se da ponudim pomoć i da proverim kako svoj doživljaj tako i eventualne uzroke gubitka koncentracije.
Svako u timu ima pravo da kaže: „Iako je trebalo ja da vodim ovu radionicu, ne osećam se dobro da je sada radim, može li me neko zameniti?“