Manjak inicijative

Uvek mi je važno da na timskom sastanku tematizujem ako imam doživljaj da neko iz tima preuzima manje inicijative nego što je očekivano, jer uzroci mogu biti vrlo različiti. Pritom, važno mi je da se zna da ne moramo svi u timu imati podjednaku inicijativu, te da samo po sebi to nije problem, ali jeste važno pričati o tome, jer je možda uzrok moj višak inicijative, možda je lične prirode, možda je fizičko stanje, uznemirenost nečim, itd. Komuniciranje ličnog stanja koje nas ograničava u radu je zaista važno za timski rad.